продукти

 • Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Rehabilitation medicine has always been an important part of modern medicine. With the continuous influence of the development experience of rehabilitation medicine abroad, the continuous improvement and opening of domestic policies, new models and technologies of rehabilitation medicine emerge i...
  Read more
 • Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine is the fourth category of medicine that is juxtaposed with preventive medicine, clinical medicine, and health care medicine. It is an important part of the trinity of “prevention, clinical treatment, and rehabilitation” in modern medicine. With the advent of an...
  Read more
 • Откриване на сърдечно-съдови заболявания с поглед, а някои AI

  Откриване на сърдечно-съдови заболявания с поглед, а някои AI

  Чрез модерна здравна | 3 март 2018 г. Google изследователи казват новия си алгоритъм да видите шансовете си за сърдечни заболявания. Изследователи от Google и нейната сестра компания, истина Life Sciences, обявиха, че чрез сканиране на гърба на окото на пациента им нов изкуствен интелект алгоритъм ва ...
  Read more