محصولات

 • Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Rehabilitation medicine has always been an important part of modern medicine. With the continuous influence of the development experience of rehabilitation medicine abroad, the continuous improvement and opening of domestic policies, new models and technologies of rehabilitation medicine emerge i...
  Read more
 • Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine is the fourth category of medicine that is juxtaposed with preventive medicine, clinical medicine, and health care medicine. It is an important part of the trinity of “prevention, clinical treatment, and rehabilitation” in modern medicine. With the advent of an...
  Read more
 • تشخیص بیماری های قلبی با یک نگاه، و برخی از AI

  تشخیص بیماری های قلبی با یک نگاه، و برخی از AI

  توسط Modern بهداشت و درمان | 2018 مارس 3 محققان گوگل می گویند الگوریتم جدید خود را می توانید شانس خود را از بیماری های قلبی را ببینید. محققان از گوگل و شرکت خواهر و برادر خود، همانا علوم زیستی، اعلام کرد که با اسکن پشت چشم یک بیمار جدید هوش مصنوعی الگوریتم CA خود ...
  Read more