බලන්න-සහ සමහර අල් සමග හෘද රෝග සොයා බැලීය

නූතන හෙල්ත් | මාර්තු 3, 2018
ගූගල් පර්යේෂකයන් ඔවුන්ගේ නව ඇල්ගොරිතම හෘද රෝග අවස්ථා දකින්න පුළුවන් කියලා.

ගූගල් සහ එහි සහෝදර සහෝදරියන් සමාගම, නියත වශයෙන්ම ජීවිත විද්යා, පර්යේෂකයන් රෝගියාගේ ඇස් නැවත ස්කෑන් කර ඔවුන්ගේ නව කෘතිම බුද්ධි ඇල්ගොරිතමය හෘද ගැටලු සඳහා වන අවදානම තක්සේරු කළ හැකි බව නිවේදනය කරයි.

නේචර් ජෛව වෛද්ය ඉංජිනේරු ප්රසිද්ධ කරන ලද අධ්යයනය, එම ස්කෑන් විශ්ලේෂණය මගින්, කෘෂිකර්ම උපදේශක ඇල්ගොරිතමය එවැනි පුද්ගලයාගේ වයස, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය හා රුධිර පීඩනය ලෙස හෘද අවදානම් සාධක හඳුනාගැනීමට, හැකි බව යෝජනා කරයි. විභාගයට හෘදයාබාධ සහ ආඝාතය වැළඳීමේ අවදානම පිළිබඳ අනාවැකි පළ කළ හැකි.

මෙම නව ප්රවේශය සාම්ප්රදායික රුධිර පරීක්ෂණ වඩා ඉක්මණින් හා වඩා කාර්යක්ෂම විශ්ලේෂණය ලබා දිය හැකිය. මේ වන විට, අධ්යයනය කෘෂිකර්ම උපදේශක ඇල්ගොරිතමය ප්රතිඵල දළ වශයෙන් වත්මන් ක්රමය ලෙස නිවැරදි බව යි.

පර්යේෂණ කෘෂිකර්ම උපදේශක රෝහලේ පිළිවෙත් වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළත් කර ගත කිරීම සඳහා වැඩි හැකියාවන් විවෘත කරයි. "ඔවුන් එක් සායනික හේතුවක් අල්ලා තියෙන්නේ, දත්ත ගෙන දැනට අප වඩා එය අතරින් වඩාත් යන්නේ. ... ඒ වෙනුවට වෛද්යවරුන් වෙනුවට වඩා, එය අපි සැබවින්ම කළ හැකි දේ දීර්ඝ කිරීමට උත්සාහ කරනවා, "ලූක් Oakden-Rayner, යන්ත්ර ඉගෙනුම් විශ්ලේෂණය විශේෂඥයකු වන ඇඩිලේඩ් සරසවියේ වෛද්ය පර්යේෂක, කර ගැනීමේ ආසන්න මොහොත ඔන්න මෙන්න කියා.


පශ්චාත් කාලය: අගෝස්තු-10-2015
WhatsApp Online Chat !