ผลิตภัณฑ์

 • Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Rehabilitation medicine has always been an important part of modern medicine. With the continuous influence of the development experience of rehabilitation medicine abroad, the continuous improvement and opening of domestic policies, new models and technologies of rehabilitation medicine emerge i...
  Read more
 • Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine is the fourth category of medicine that is juxtaposed with preventive medicine, clinical medicine, and health care medicine. It is an important part of the trinity of “prevention, clinical treatment, and rehabilitation” in modern medicine. With the advent of an...
  Read more
 • การตรวจจับการเกิดโรคหัวใจที่มีรูปลักษณ์และ AI บาง

  การตรวจจับการเกิดโรคหัวใจที่มีรูปลักษณ์และ AI บาง

  โมเดิร์นโดยการดูแลสุขภาพ | 3 มีนาคม 2018 นักวิจัยของ Google กล่าวว่าอัลกอริทึมใหม่ของพวกเขาสามารถมองเห็นโอกาสของการเกิดโรคหัวใจ นักวิจัยจาก Google และ บริษัท พี่น้องของตนแท้จริง Life Sciences ประกาศว่าโดยการสแกนหลังของดวงตาของผู้ป่วยใหม่ปัญญาประดิษฐ์อัลกอริทึม CA ของพวกเขา ...
  Read more