các sản phẩm

 • Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Disadvantages of inevitable rehabilitation medicine

  Rehabilitation medicine has always been an important part of modern medicine. With the continuous influence of the development experience of rehabilitation medicine abroad, the continuous improvement and opening of domestic policies, new models and technologies of rehabilitation medicine emerge i...
  Read more
 • Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine has a bright future

  Rehabilitation medicine is the fourth category of medicine that is juxtaposed with preventive medicine, clinical medicine, and health care medicine. It is an important part of the trinity of “prevention, clinical treatment, and rehabilitation” in modern medicine. With the advent of an...
  Read more
 • Phát hiện bệnh tim với một cái nhìn và một số AI

  Phát hiện bệnh tim với một cái nhìn và một số AI

  Bằng cách hiện đại Y tế | 03 Tháng Ba 2018 các nhà nghiên cứu của Google nói thuật toán mới của họ có thể nhìn thấy cơ hội của bạn bị bệnh tim. Các nhà nghiên cứu từ Google và công ty anh chị em ruột của mình, Quả thật Life Sciences, thông báo rằng bằng cách quét mặt sau của mắt của bệnh nhân mới của họ trí tuệ nhân tạo thuật toán ca ...
  Read more